Chúng  tôi nhận thực hiện Dịch vụ trọn gói  cho Công dân nước ngoài trong các lĩnh vực:


- Giải quyết các thủ tục liên quan ðến  việc Nhập cảnh vào Ba Lan .

- Hợp pháp hoá việc Cư trú trên lãnh thổ  nước chúng tôi  bằng  các  hình thức:

  1. Ðược phép cư trú  có thời hạn ( zam. na czas okreœlony ) , Ðược phép Ðịnh cư ( pobyt sta³y ), Ðược phép Cư trú lâu dài trên lãnh thổ Cộng ðồng Châu Âu

  2. Tiếp nhận Quốc tịch Ba Lan

  3. Các hoạt ðộng Kinh tế : Cấp Giấy Tuyên hứa ( przyrzeczenie ) và Giấy phép Lao ðộng

  4. Thành lập Công ty

  5. Mua bất ðộng sản

  6. Ðoàn tụ Gia ðình

  7.Viết các Ðơn từ , Vãn bản Khiếu nại  và  Khiếu tố

- Giải quyết mọi thủ tục hành chính khác liên quan tới  việc Cư trú của Công dân nước ngoài trên lãnh thổ Cộng Hoà Ba Lan

CHÚNG TÔI  THỰC HIỆN MỌI DỊCH VỤ TRÊN TẠI MỌI ÐỊA PHƯƠNG TRÊN TOÀN LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HOÀ BA LAN

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?