Prowadzimy kompleksową obsługę cudzoziemców w zakresie:

- załatwiania formalności związanych z przyjazdem do Polski,

- legalizacji pobytu na terytorium naszego kraju przez udzielenie zezwolenia na: zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się, pobyt rezydenta WE,

- nabywania obywatelstwa polskiego,

- działalności gospodarczej: uzyskiwania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę, zakładania spółek,

- nabywania nieruchomości,

- łączenia rodzin,

- pisania odwołań, skarg i wniosków,

- załatwiania wszelkich innych administracyjnych spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczymy usługi na terytorium całej Polski.

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Czy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami?